Đặc Sản Cá Khô - Tôm khô - Mực khô

Đặc Sản Cá Khô - Tôm khô - Mực khô

Khô Cá Lóc

310,000₫
- 15%
kho ca du mot nang

Khô Cá Đù Một Nắng

195,000₫ 230,000₫

Khô Cá Dứa

250,000₫
- 7%
kho ca dua mot nang can gio

Khô Cá Dứa Một Nắng Cần Giờ

420,000₫ 450,000₫
- 10%
ca kho vobla astrakhan nga

Cá khô Vobla Astrakhan Nga

495,000₫ 550,000₫

Khô cá Đù

180,000₫

Mực Một Nắng

450,000₫

Khô Cá Bè Trang

450,000₫

Khô cá thiều ăn liền

420,000₫

Khô Cá Thiều

210,000₫