Đặc Sản Cá Khô - Tôm khô - Mực khô

Đặc Sản Cá Khô - Tôm khô - Mực khô

Khô Cá Lóc

310,000₫
- 15%
kho ca du mot nang

Khô Cá Đù Một Nắng

195,000₫ 230,000₫

Khô Cá Dứa

250,000₫

Cá khô Vobla Astrakhan Nga

550,000₫
- 7%
kho ca dua mot nang can gio

Khô Cá Dứa Một Nắng Cần Giờ

420,000₫ 450,000₫

Khô Cá Thiều

210,000₫

Khô cá Đù

180,000₫

Mực Một Nắng

450,000₫

Khô cá thiều ăn liền

450,000₫

Khô Cá Sặc Rằn Cà Mau

320,000₫

Khô cá diêu hồng

270,000₫