Đặc sản Mắm

Đặc sản Mắm

Mắm Ruốc Huế Bà Duệ

35,000₫

Mắm Nêm Huế Bà Duệ

20,000₫

Bột nấu lẩu mắm

60,000₫

Mắm Kho Quẹt

35,000₫

Dưa Mắm (500gr)

45,000₫

Mắm Tôm Chà Kim Sa

120,000₫

Mắm cá thu Bà Giáo Khoẻ

125,000₫

Mắm Cá Lóc Bà Giáo Khỏe

105,000₫