Đặc sản Mắm panda developer team

Đặc sản Mắm

Mắm cá thu Bà Giáo Khoẻ

125,000₫

Mắm cà xỉu

130,000₫

Mắm còng lột

90,000₫

Mắm Kho Quẹt

35,000₫

Mắm Nêm Huế Bà Duệ

20,000₫

Mắm Rò Huế Bà Duệ

35,000₫

Mắm Ruốc Bà Giáo Khỏe

45,000₫

Mắm Ruốc Huế Bà Duệ

35,000₫
Hết hàng
mam ruoc hue xao sa ot an lien

Mắm ruột và bao tử cá

75,000₫

Mắm Tôm Chà Kim Sa

120,000₫

Mắm Tôm Chua Huế

40,000₫

Mắm Tôm Chua Kim Sa

90,000₫