Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand panda developer team

Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand

Bia Angkor Campuchia

350,000₫

Bia Lào

800,000₫
- 15%
bo kho lao

Bò Khô Lào

465,000₫ 550,000₫

Chuối Sấy Campuchia

60,000₫

Gạo hữu cơ Lào

390,000₫

Khô Bò Campuchia

300,000₫
- 2%
kho ca loc bien ho campuchia

Khô Cá Lóc Biển Hồ Campuchia

450,000₫ 460,000₫

Khô Cá Trèn Campuchia

320,000₫
- 4%
kho nhai vu nu chan dai

Khô Nhái (Vũ nữ chân dài)

550,000₫ 570,000₫

Khô Rắn Campuchia

200,000₫

Khô Trâu Siêm Riệp

325,000₫

Lá Sầu Đâu

150,000₫

Lạp Vịt

380,000₫