Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand

Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand

Chuối Sấy Campuchia

60,000₫

Lạp Vịt

380,000₫

Khô Rắn Campuchia

200,000₫

Lạp Xưởng Siêm Riệp

380,000₫

Khô Bò Campuchia

325,000₫

Khô Nhái (Vũ nữ chân dài)

600,000₫
- 12%
bo kho lao

Bò khô Lào

485,000₫ 550,000₫

Khô Trâu Siêm Riệp

350,000₫

Mắm bò hóc (Prahok)

200,000₫

Gạo hữu cơ Lào

225,000₫

Ngải Bún

150,000₫