Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand

Đặc Sản Campuchia - Lào - Thailand

Lạp Vịt

400,000₫

Khô Rắn Campuchia

250,000₫

Lạp Xưởng Siêm Riệp

380,000₫

Khô Bò Campuchia

375,000₫
- 12%
bo kho lao

Bò khô Lào

485,000₫ 550,000₫

Khô Nhái (Vũ nữ chân dài)

650,000₫

Khô Trâu Siêm Riệp

400,000₫