Đặc sản Nổi bật panda developer team

Đặc sản Nổi bật

Bánh Phồng Tôm Bà Ngó

290,000₫

Bánh Phồng Tôm Cà Mau

200,000₫

Bánh Phồng Tôm Ken

130,000₫

Bánh Phồng Tôm Liễu Trân

270,000₫

Bánh phồng tôm Nguyên Trân

190,000₫

Bánh Phồng Tôm Quãng Trân

170,000₫

Bánh phồng tôm Sáu Nghiêm

360,000₫

Bánh tét Trà Vinh

105,000₫

Cá Cơm Chiên Giòn

350,000₫

Cá Cơm Kho

160,000₫

Cá duồng kho lạt

50,000₫

Cá linh kho mía

50,000₫

Cá Mè Vinh kho lạt

50,000₫

Gân Bò Một Nắng Gia Lai

450,000₫

Gầu Bò Một Nắng Gia Lai

450,000₫