Mắm Bà Giáo Khoẻ

Mắm Bà Giáo Khoẻ

Dưa Mắm (500gr)

45,000₫

Khô Cá Sửu (nguyên con)

400,000₫

Mắm Cá Lóc Bà Giáo Khỏe

105,000₫

Mắm Cá Sửu Bà Giáo Khỏe

150,000₫

Mắm cá thu Bà Giáo Khoẻ

145,000₫

Mắm Ruốc Bà Giáo Khỏe

45,000₫

Mắm ruột và bao tử cá

75,000₫