Đặc Sản Nhập Khẩu

Đặc Sản Nhập Khẩu

Gạo Ý Arborio Hiệu Casa

200,000₫

Gạo Ý Arborio Hiệu Scotti

180,000₫

Gạo Ý Cannaroli Hiệu Scotti

180,000₫