Mắm Gò Công

Mắm Gò Công

Mắm còng lột

90,000₫

Mắm Tôm Chà Kim Sa

120,000₫

Mắm Tôm Chua Kim Sa

90,000₫