Đặc sản núi rừng panda developer team

Đặc sản núi rừng

Gân Bò Một Nắng Gia Lai

450,000₫

Gầu Bò Một Nắng Gia Lai

450,000₫

Khô Nai Một Nắng

700,000₫

Muối Kiến Vàng

40,000₫