Tất cả bài viết

Cá Linh Nấu Ngót

Cá Linh Nấu Ngót

Ngày: 18/08/2018 lúc 07:00AM

Cá Linh nấu Ngót Cá linh non nhỏ cỡ mút đũa, thân lấp lánh vảy bạc nằm khoe mình khắp các chợ nhỏ chợ to nơi đồng đất ngập nước lênh láng. Mọi người h ...
Cá Sửu Chưng Thịt – Món Ăn Của Ngày Mưa

Cá Sửu Chưng Thịt – Món Ăn Của Ngày Mưa

Ngày: 14/08/2018 lúc 07:00AM

Cá Sửu Chưng Thịt – Món Ăn Của Ngày MưaCá Sửu là loài cá từ Campuchia, từ tháng 5-9 thường xuất hiện ờ thượng nguồn Sông Mekong phần VN. Cá Sửu thịt n ...